Biografia

Urodzony w 1964 roku w Gubinie. Mieszka w Czempiniu pod Poznaniem. Pracownia - wieś Borowo, szkoła podstawowa. Pracownia artysty istnieje dzięki życzliwemu wsparciu oraz idei promowania sztuki współczesnej przez Urząd Miasta i Gminy Czempiń. Dyplom z malarstwa w PWSSP w Poznaniu w 1990 roku w pracowni prof. N. Skupniewicza. Dwukrotne stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1990 oraz 1999 roku. Prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce, Belgii, Niemczech, Szwecji, Francji, Włoszech, USA oraz w kolekcji państwowej Muzeum Narodowego w Krakowie.


Biography

Born in 1964 in Gubin. Lives in Czempiń near Poznań. Studio - the village of Borowo, primary school. The artist's studio operates thanks to a generous support and the idea of contemporary art promotion of the Office of the Town and Municipality of Czempiń. Diploma in painting at the Poznań State Higher School of Fine Arts in 1990, in Prof. N. Skupniewicz studio. Twice an artistic scholarship holder of the Ministry of Culture and Arts, in 1990 and 1999. Works in many private collections in Poland, Belgium, Germany, Sweden, France, Italy, USA and a state colletion of the National Museum in Krakow.


Archiwum

1994

Cykl Strefa. Inspiracją do cyklu był filmowy obraz A. Tarkowskiego Stalker. To podróż do strefy od której nie ma odwrotu jak przeglądanie swojego wizerunku w lustrze, pozostaje tylko konieczność przyjrzenia się sobie, studiowania siebie. Stąd wielkie zbliżenia twarzy.


1994-1998

Punktem wyjścia jest nadal wizerunek twarzy. Figury duchowe to jasna opozycja pomiedzy materią a duchem. Duchowa przestrzeń (tu język abstrakcji i geometrii) wykracza i wykreśla o wiele szerszy kontekst niezrozumiały dla materii świata.


2000-2006

Cykl Przemiany - powrót do figury ludzkiej, która okazuje się być wspaniałym plastycznym materiałem, niczym alchemiczna, sekretna substancja ulega deformacjom przybierając formy oświetlone nowym blaskiem archetypicznych znaczeń.


2003-2004

Egzotyki to opowieści o miłości, przyrodzonej energii dawania, sile i witalności natury w jej cudownej, cielesnej manifestacji.


2005-2006

Linia życia - chwile wieczności - szukanie nowych możliwości wyrazu poprzez deformację postaci. Inspiracją nie była kaligrafia, alfabet, tylko czystaa matematyka czasu. Punkt i linia. Teraźniejszość i wieczność. To z nich, w nierozerwalnym uścisku jednej linii tworzą się międzyludzkie relacje, opowieści o związkach.


2005-2006

Cykl Dom to plastyczna ilustracja granic wolności w związkach międzyludzkich.


2007-2008

Cykl Wyobrażenia - trzymający koło to medytacja czasu, każdej bezpowrotnie mijającej chwil. Żyjąc wyobrażeniami nigdy nie żyjemy tym co jest. Umysł ciągle upiększa, deformuje, nigdy nie widząc prawdy. Tytułowi trzymający koło w rzeczywistości trzymają niepełne koło, w przeświadczeniu uczestnictwa w harmonii.