Recenzje

Maciej Mazurek

Mainzer Allgemeine Zeitung

Renata Rogozińska

eL

The Warsaw Voice


Teksty krytyczne

Anna Bartosiewicz

Szczególną wartość dla Korbańskiego ma figura człowieka. Malowane przez niego portrety przedstawiają skomplikowane relacje międzyludzkie. Poszczególne postaci obwiedzione są wyraźną, bardzo silnie oddziałującą kreską. Liczne sceny walki komponują się z wielobarwnym, pełnym ekspresji wypełnieniem. Ciała poszczególnych postaci często tworzą magiczny krąg. Bohaterowie tych niepokojących wizji tworzą również symbiotyczne związki z przedmiotami takimi jak dom, szałas. Istoty o nieproporcjonalnych kształtach, wygięte w łuk, zrastają się z przedmiotami o znaczeniu symbolizującym. Znamienne dla Korbańskiego jest fragmentaryczne obrazowanie ludzkiego ciała oraz urywkowość widzenia. Kluczowe dla ekspozycji elementy, takie jak głowa i tułów, przeważnie zostają od siebie odseparowane. Zgodnie z mitologią babilońską z rozczłonkowanego ciała bogini chaosu, Tiamat, powstał wszechświat. W niektórych religiach wydarzenie to zostaje przywołane wraz z nadejściem nowego roku. Na swoich obrazach Korbański zdaje się odgrywać na nowo ten kosmogoniczny proces. Powtórzenie, repetycja są dla niego niezwykle ważne. Nie bez powodu autor przywiązuje tak dużą wagę do cyklów malarskich. Odwołuje się do periodyczności natury, którą zaklina w formę malarskich ciągów.

Fragment tekstu wprowadzającego Anny Bartosiewicz z katalogu wystawy [1].

Jakub Dąbrowski

Janusz Marciniak

Mariusz Korbański

Wybór katalogów wystaw indywidualnych

  1. Mariusz Korbański.Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań, 2013. Teksty: dr hab. prof. IChB PAN Eliza Wyszko, prof. dr hab. Jan Barciszewski, Mariusz Korbański.
  2. Mariusz Korbański, Dorothee Sadowski. Rozmowy - Conversations. Tekst wprowadzający: Ewa Izabela Nowak. Centrum Kultury "Rondo", 2012, Grodzisk Wielkoplski. ISBN 978-83-936176-0-9.
  3. Mariusz Korbański. Figury - archetypy terażniejszości. Prace z lat 2003-2008. Tekst wprowadzający: Anna Bartosiewicz. Galeria Miejska „Arsenał”, 2008, Poznań. ISBN 978-83-88947-86-9.
  4. Aromat ciszy. Tekst wprowadzający: Jakub Dąbrowski. Galeria Artemis, 2008, Kraków.
  5. Tekst wprowadzający: Mariusz Korbański, Rozmowa pomiędzy Pytającym a Wątpiącym. Galeria Profil, 2007, Poznań
  6. Malarstwo, rysunek, grafika - retospektywa 1992 - 2002. Galeria Arsenał, Pałac Czempiń, 2002, Poznań, Czempiń.
  7. Obrazy 1992 - 1997. Galeria BWA, 1999, Bydgoszcz.
  8. Tekst wprowadzający: Janusz Marciniak. Galeria Krypta u Pijarów, 1999, Kraków.
  9. Twarze - zagadki. Tekst wprowadzający: Maciej Mazurek. Galeria U Jezuitów, 1997, Poznań.