Recenzje

Maciej Mazurek

Mainzer Allgemeine Zeitung

Renata Rogozińska

eL

The Warsaw Voice


Teksty krytyczne

Anna Bartosiewicz

Jakub Dąbrowski

Panta rei. Wszechogarniająca zmienność świata jest tym, co niepokoi ludzkość od zarania jej dziejów. Nieustanny ruch uniwersum i skłonność naszego umysłu do definiowania - odwieczne ludzkie pragnienie pewności, toczą heroiczną walkę frapując wielu myślicieli, ale także artystów. Do tych ostatnich niewątpliwie należy Mariusz Korbański, który nie tylko dostrzega tę walkę, ale sam swoją sztuką aktywnie w niej uczestniczy.

Dominującym, jeśli nie jedynym, motywem twórczości Korbańskiego jest człowiek – antropocentryczną problematykę artysta przepracowuje równolegle na dwóch płaszczyznach: malarskiej i tej, którą nazwałbym duchową, metafizyczną. Oczywiście, rozdzielenie to ma charakter akademicki, w istocie, rozpatrywanie w obrazach Korbańskiego formy przedstawienia w oderwaniu od warstwy treściowej jest zupełnie pozbawione sensu. Nie sposób oddzielić swobodnej, ale i precyzyjnej pracy pędzla, szerokiej palety kolorystycznej, częstego sięgania po jaskrawe barwy i skomplikowane, niemal abstrakcyjne układy kompozycyjne od ogólnego wrażenia niepokoju, które dotyka widza. Na obrazach Korbańskiego ludzie często emanują ekspresywną niestałością, a to rozbicie figur pogłębiane jest nieokreślonością wewnątrzobrazowej przestrzeni.

Fragment tekstu wprowadzającego Jakuba Dąbrowskiego z katalogu wystawy [2].

Janusz Marciniak

Mariusz Korbański

Wybór katalogów wystaw indywidualnych

  1. Mariusz Korbański.Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań, 2013. Teksty: dr hab. prof. IChB PAN Eliza Wyszko, prof. dr hab. Jan Barciszewski, Mariusz Korbański.
  2. Mariusz Korbański, Dorothee Sadowski. Rozmowy - Conversations. Tekst wprowadzający: Ewa Izabela Nowak. Centrum Kultury "Rondo", 2012, Grodzisk Wielkoplski. ISBN 978-83-936176-0-9.
  3. Mariusz Korbański. Figury - archetypy terażniejszości. Prace z lat 2003-2008. Tekst wprowadzający: Anna Bartosiewicz. Galeria Miejska „Arsenał”, 2008, Poznań. ISBN 978-83-88947-86-9.
  4. Aromat ciszy. Tekst wprowadzający: Jakub Dąbrowski. Galeria Artemis, 2008, Kraków.
  5. Tekst wprowadzający: Mariusz Korbański, Rozmowa pomiędzy Pytającym a Wątpiącym. Galeria Profil, 2007, Poznań
  6. Malarstwo, rysunek, grafika - retospektywa 1992 - 2002. Galeria Arsenał, Pałac Czempiń, 2002, Poznań, Czempiń.
  7. Obrazy 1992 - 1997. Galeria BWA, 1999, Bydgoszcz.
  8. Tekst wprowadzający: Janusz Marciniak. Galeria Krypta u Pijarów, 1999, Kraków.
  9. Twarze - zagadki. Tekst wprowadzający: Maciej Mazurek. Galeria U Jezuitów, 1997, Poznań.