Recenzje

Maciej Mazurek

Mainzer Allgemeine Zeitung

Renata Rogozińska

Malarstwo Korbańskiego, traktowane jako rezultat doświadczeń, w których człowiek mierzy się z rzeczywistością przekraczającą jego zdolność poznania, bo podlegającą porządkowi ducha, sytuuje się w obszarze działań dla sztuki najważniejszych, bez których nie można wprost wyobrazić sobie jej istnienia. Jeśli więc prezentowane w Galerii u Jezuitów "figury duchowe", bogate w motywacje i prezentujące wysoki poziom artystyczny skłaniają do dyskusji, uznać to można za ich atut. Prowokują bowiem do stawiania problemów i pytań istotnych.

Fragment recenzji indywidualnej wystawy w poznańskiej "Galerii u Jezuitów", Gazeta Malarzy i Poetów.

eL

The Warsaw Voice


Teksty krytyczne

Anna Bartosiewicz

Jakub Dąbrowski

Janusz Marciniak

Mariusz Korbański

Wybór katalogów wystaw indywidualnych

  1. Mariusz Korbański.Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań, 2013. Teksty: dr hab. prof. IChB PAN Eliza Wyszko, prof. dr hab. Jan Barciszewski, Mariusz Korbański.
  2. Mariusz Korbański, Dorothee Sadowski. Rozmowy - Conversations. Tekst wprowadzający: Ewa Izabela Nowak. Centrum Kultury "Rondo", 2012, Grodzisk Wielkoplski. ISBN 978-83-936176-0-9.
  3. Mariusz Korbański. Figury - archetypy terażniejszości. Prace z lat 2003-2008. Tekst wprowadzający: Anna Bartosiewicz. Galeria Miejska „Arsenał”, 2008, Poznań. ISBN 978-83-88947-86-9.
  4. Aromat ciszy. Tekst wprowadzający: Jakub Dąbrowski. Galeria Artemis, 2008, Kraków.
  5. Tekst wprowadzający: Mariusz Korbański, Rozmowa pomiędzy Pytającym a Wątpiącym. Galeria Profil, 2007, Poznań
  6. Malarstwo, rysunek, grafika - retospektywa 1992 - 2002. Galeria Arsenał, Pałac Czempiń, 2002, Poznań, Czempiń.
  7. Obrazy 1992 - 1997. Galeria BWA, 1999, Bydgoszcz.
  8. Tekst wprowadzający: Janusz Marciniak. Galeria Krypta u Pijarów, 1999, Kraków.
  9. Twarze - zagadki. Tekst wprowadzający: Maciej Mazurek. Galeria U Jezuitów, 1997, Poznań.