Recenzje

Maciej Mazurek

I wreszcie największe objawienie wystawy "błękitny" obraz Mariusza Korbańskiego, który śmiało można nazwać arcydziełem. Na laserunkowo malowanym błękitnym, prawie przezroczystym tle pojawiają się zarysy podartego wizerunku ludzkiej twarzy. Rządzi tym obrazem zasada czystej wizualności, co znaczy, że zdaje się odrywać ono od podłoża, na którym został namalowany. Bardzo wiarygodny przekaz o nicości, pełna pasji próba rozerwania kurtyny, odkrycia szczeliny naszej czasoprzestrzeni, aby zobaczyć to, co po "tamtej" stronie, albo tylko wizerunek, jakże sugestywny naszych wyobrażeń nicości. Może to być wreszcie próba zdefiniowania duszy współczesnego człowieka.

Fragment recenzji wystawy "Młode Malarstwo Poznania", Galeria Miejska Arsenał.

Mainzer Allgemeine Zeitung

Renata Rogozińska

eL

The Warsaw Voice


Teksty krytyczne

Anna Bartosiewicz

Jakub Dąbrowski

Janusz Marciniak

Mariusz Korbański

Wybór katalogów wystaw indywidualnych

  1. Mariusz Korbański.Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań, 2013. Teksty: dr hab. prof. IChB PAN Eliza Wyszko, prof. dr hab. Jan Barciszewski, Mariusz Korbański.
  2. Mariusz Korbański, Dorothee Sadowski. Rozmowy - Conversations. Tekst wprowadzający: Ewa Izabela Nowak. Centrum Kultury "Rondo", 2012, Grodzisk Wielkoplski. ISBN 978-83-936176-0-9.
  3. Mariusz Korbański. Figury - archetypy terażniejszości. Prace z lat 2003-2008. Tekst wprowadzający: Anna Bartosiewicz. Galeria Miejska „Arsenał”, 2008, Poznań. ISBN 978-83-88947-86-9.
  4. Aromat ciszy. Tekst wprowadzający: Jakub Dąbrowski. Galeria Artemis, 2008, Kraków.
  5. Tekst wprowadzający: Mariusz Korbański, Rozmowa pomiędzy Pytającym a Wątpiącym. Galeria Profil, 2007, Poznań
  6. Malarstwo, rysunek, grafika - retospektywa 1992 - 2002. Galeria Arsenał, Pałac Czempiń, 2002, Poznań, Czempiń.
  7. Obrazy 1992 - 1997. Galeria BWA, 1999, Bydgoszcz.
  8. Tekst wprowadzający: Janusz Marciniak. Galeria Krypta u Pijarów, 1999, Kraków.
  9. Twarze - zagadki. Tekst wprowadzający: Maciej Mazurek. Galeria U Jezuitów, 1997, Poznań.